Terms of Sale

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1.Sözleşmenin Onaylanması

Atiye  Laçin Gıda Turizm Ltd. Şti.’nin sahibi olduğu www.en.atiyelacin.com isimli web sitesinin (Web Sitesi) veya mobil uygulamanın üyesi (Atiye Laçin Üye- Müşteri) olmak için kayıt formumuzu doldurmanız ve www.en.atiyelacin.com Üyelik Sözleşmesi (Atiye Üyelik Sözleşmesi) hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Atiye Laçin Üye’nin, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak internet sitesi veya mobil uygulama aracılığı ile herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren Atiye Laçin Üyelik Sözleşmesi’ne uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.

 

2.Hizmetlerin Tanımı

Atiye Laçin Gıda, Atiye Laçin Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayan Atiye Laçin Üye’lerine, başta Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bağlantılı olduğu yasal mevzuata uygun bir şekilde Web Sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere profil oluşturma, Atiye Laçin Sistemi’ne dahil ürünleri internet ortamından görüntüleme, sipariş etme, verilen siparişleri değiştirme, geçmiş siparişleri görüntüleme, Atiye Laçin Üye’leri tarafından yapılan yorumları okuma ve zaman zaman Atiye Laçin Üye’lerine sunulabilecek özel fırsatlarından yararlanma imkanı sunar.

 

3.Atiye Laçin Üyelik Sistemi

Atiye Laçin Üye’si kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı Adı” ve “Şifre”ye sahip olur.

Kullanıcı adı Atiye Laçin Üye’ye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı Atiye Laçin Üye’ye verilmez.

Şifre sadece Atiye Laçin Üye tarafından bilinir. Atiye Laçin Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen Atiye Laçin Üye’nin sorumluluğundadır.

Atiye Laçin Gıda’nin hiçbir dijital platformu, şifre kullanımından doğacak problemlerden sorumlu değildir. Atiye Laçin internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması; sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Atiye Laçin Gıda sorumlu değildir. Atiye Laçin Gıda, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Atiye Laçin Gıda, internet sitesine girilmesi veya mobil uygulamanın kullanılması yolu ile kullanıcıların, bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanması halinde bundan dolayı doğabilecek hiç bir hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmemektedir.

Atiye Laçin Gıda’nin, kullanıcı tarafından siteye ya da mobil uygulamaya kayıt formunda yazılmış olan veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, reklam, tanıtım, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Atiye Laçin Gıda’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir. Kullanıcı, işbu Sözleşmeyi onaylayarak, Atiye Laçin Gıda ile paylaşmış olduğu tüm bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla ve her türlü iletişim aracına uygun bildiriminin sağlanması için tüm iş ortakları ile paylaşılabileceğine onay vermektedir. Kullanıcının Atiye Laçin Üye’liği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir.

İnternet sitesinde veya mobil uygulama üzerinde üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının internet sitesine ve mobil uygulamaya giriş yetkisi geri dönülmemek üzere iptal edilecektir.

 

4.Atiye Laçin Üye’nin Yükümlülükleri

Atiye Laçin Üye, Web Site servislerinden yararlandığı sırada:

Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Atiye Laçin Üye’liğinin sona erebileceğini,

Atiye Laçin tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Atiye Laçin Gıdaya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp dağıtmayacağını, bu internet sitesi ve mobil uygulamanın genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesi ile mobil uygulamadaki tüm bilgi, resim, Atiye Laçin markası ve diğer markalar, www.en.atiyelacin.com alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibinin Atiye Laçin Gıda olduğunu ve yasal koruma altında olduğunu, Internet sitesinde veya mobil uygulamada bulunan hiçbir materyalin önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemeyeceğini, kopyalanamayacağını, çoğaltılamayacağını, başka bir lisana çevrilemeyeceğini, yeniden yayımlanamayacağını, başka bir bilgisayara yüklenemeyeceğini, postalanamayacağını, iletilemeyeceğini, sunulamayacağını ya da dağıtılamayacağını, Internet sitesinin veya mobil uygulamanın bütünü veya bir kısmının başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamayacağını,

Atiye Laçin servislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Atiye Laçin Gıda ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Atiye Laçin Gıda’nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

Atiye Laçin tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere hitap eden bilgilerin yer alabileceğini, bu sebeple Atiye Laçin Gıda’nın sorumlu olmayacağını,

Atiye Laçin servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Atiye Laçin Gıda’nın sorumlu olmayacağını,

Atiye Laçin Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Atiye Laçin Gıda’nın sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları’na, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

Atiye Laçin Üye’lerine ayrılan alanlarda yorumlarda bulunurken, söz konusu yorumların Atiye Laçin sistemine dahil bir ürün veya herhangi bir firmaya dahil reklam ve promosyon içerikli olmayacağını, başkalarının yorumlarını kendi yorumu gibi kullanmayacağını, Atiye Laçin Üye’lerinin kullanıcı deneyimini etkileyecek politik, çalışan bazlı içerikli veya firma çalışanlarının özel hayatını ya da firmanın ticari hayatını etkileyecek şekilde veya tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları’na, uluslararası anlaşmalara aykırı nitelikli olmayacağına,

Atiye Laçin sistemine eklenecek ve yayınlanacak yazışma, konu başlıkları ve rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer Atiye Laçin sistemi kullanıcılarına ve Atiye Laçin sistemine dahil firmaları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer Atiye Laçin Üye’lerinin Atiye Laçin servisini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayınlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

Diğer Atiye Laçin Üye’lerinin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

Atiye Laçin servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının Atiye Laçin Üye’lerinin rızası dahilinde olduğunu, Atiye Laçin Üye’lerinin bilgisayarlarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Atiye Laçin servislerinin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Atiye Laçin Gıda’dan hiçbir ad altında tazminat talep etmemeyi,

Atiye Laçin Gıda’dan izin almadan Atiye Laçin servislerini ticari ya da reklam amacı ile kullanmamayı,

Atiye Laçin Gıda’nın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

Kurallara aykırı davrandığı takdirde Atiye Laçin Gıda’nın gerekli müdahalelerde bulunma ve Atiye Laçin Üye’yi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

Atiye Laçin Gıda’nın, Atiye Laçin sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü ve bunun gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Atiye Laçin Üye “Kullanıcı Adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumluğu olduğunu,

Atiye Laçin sistemine dahil bir firma tarafından gönderilebilecek bir promosyon, Atiye Laçin Üye’si dışında bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Atiye Laçin sistemine dahil firma adına ürünü kendisine teslim eden kişinin ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belgenin imzalanmaması durumunda ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısıyla promosyonun teslim edilmeyebileceğini işbu hükümlere her hangi bir şekilde aykırı hareket eden kişiler hakkında yasal mevzuat kapsamında hukuki ve cezai sorumluluk gerektirdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Atiye Laçin Gıda tarafından gönderilen e-maillerin alt kısmında bulunan “Kampanya duyurularından haberdar olmak istemiyorsanız lütfen tıklayınız.” linkine tıklayarak veya kullanıcı hesabındaki üyelik bilgileri kısmında yer alan ‘’Kampanya duyuruları ile ilgili e-posta almak istiyorum.’’ – ‘’Kampanya duyuruları ile ilgili SMS almak istiyorum.’’ – ‘’ Kampanya duyuruları ile ilgili telefon ile bilgilendirilmek istiyorum.’’ kısmındaki işareti kaldırarak veya gönderilen SMS’lerin içeriğinde yer alan yönlendirme bağlantısı ile günlük ticari ileti gönderim listesinden kolayca ve ücretsiz çıkabilirsiniz.

5.Atiye Laçin Gıda’ya Verilen Yetkiler

Atiye Laçin Gıda herhangi bir zamanda Atiye Laçin sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Atiye Laçin Gıda, işbu site ve site uzantısında ya da mobil uygulamada mevcut her tür hizmet, ürün, kullanma koşulları ile sitede ya da mobil uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede ya da mobil uygulamada yayım anında yürürlüğe girer ve değişikliklerin takip edilmesi kullanıcıların sorumluluğu altındadır. Sitenin ya da mobil uygulamanın kullanımı ya da siteye ve mobil uygulamaya giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Atiye Laçin sisteminin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Atiye Laçin Gıda’nın Atiye Laçin Üye’lerine veya 3. şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Kullanıcı adı ve şifresi Web Sitesi tarafından Atiye Laçin Üye adayına sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Web Sitesi, tüm alanları doldurmuş olan Atiye Laçin Üye adayının ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan Atiye Laçin Üye’lerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

Atiye Laçin Gıda, Atiye Laçin servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, Atiye Laçin servisi kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, Atiye Laçin servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

Atiye Laçin Gıda, Atiye Laçin Üye’lerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekle ve silme işlemlerinden dolayı Atiye Laçin Gıda sorumlu tutulmayacaktır.

Atiye Laçin Gıda Atiye Laçin Üye’leri için yorum sayfalarına çeşitli sınırlamalar getirebilir. İçeriğini işbu Atiye Laçin Üyelik Sözleşmesi’ne uygun bulmadığı yorumları yayınlamayabilir.

Atiye Laçin Gıda kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve bunun gibi eserlerin mülkiyet ve mülkiyetinden doğan telif haklarına sahiptir.

Atiye Laçin Gıda’nın Atiye Laçin sistemi üzerinden sunduğu ürünler,  Atiye Laçin Gıda’nın stok durumları ile sınırlı durumdadır.

Atiye Laçin Gıda, Atiye Laçin Üye’lerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve bunun gibi eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde Atiye Laçin Gıda tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka Atiye Laçin Üye’leri ve/veya izinsiz kullanıcılar tarafından sisteme erişerek kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde Atiye Laçin Üye’si, Atiye Laçin Gıda’den hiçbir telif ücreti telep etmeyecektir.

Atiye Laçin Gıda, Atiye Laçin sisteminde satışa sunulan ürünlerin veya özel kampanyaların durum, fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkına sahiptir.

Atiye Laçin Gıda, Atiye Laçin Üye’lerinin başka web sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu takdirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden Atiye Laçin Gıda’nın sorumlu olmadığını kabul eder.

Atiye Laçin Gıda, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Atiye Laçin Üyelik Sözleşmesi’nin uygulanmasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

Atiye Laçin Gıda, Atiye Laçin Üye’liği gerektirmeyen servislerin zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir. Söz konusu Atiye Laçin sistemine ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

6.Ücretlendirme

Atiye Laçin Gıda, işbu Atiye Laçin Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen “İlan Hizmetleri”, “Güvenli Ödeme Hizmeti” ve ek hizmetler ile ilgili hizmet ücretlerini ve ödeme koşullarını portalın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Ürünlerin ücretlerine ilişkin değişiklikler anında yürürlüğe girmektedir. Uygulanan kampanyaların duyuru metinlerinde yer alan tarih aralığında kampanyalar geçerli olacaktır. Web Sitesi’nde aksi belirtilmediği taktirde, bütün ürünlerin karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

Atiye Laçin Gıda, Atiye Laçin sistemi dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT vb.) tahsil edilebilir. Bu usuller Web Sitesi’nin ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Atiye Laçin Üye’leri burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

7.Vergilendirme

Atiye Laçin Üyelik Sözleşmesi kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Atiye Laçin Gıda’nin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

 

8. Kişisel Verilerin Korunması

Atiye Laçin Gıda, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta veya satmamaktadır.

Atiye Laçin Gıda, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamakta veya yorumlatmaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, www.en.atiyelacin.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Atiye Laçin Gıda iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere Atiye Laçin Gıda yönetici admini dışında sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir. Müşterinin üyelik adresi ve şifresinin üçüncü bir kişi tarafından biliniyor ve üyeliğin kullanılıyor olmasından dolayı Atiye Laçin Gıda kesinlikle sorumlu değildir.

Atiye Laçin Gıda, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla müşterilere ait bazı kişisel bilgileri (isim, yaş, ilgi alanları, e-posta adresi vb.) müşterilerden talep etmektedir. Atiye Laçin Gıda, bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” ve kişisel bilgiler vasıtasıyla oluşturulacak reklam, tanıtım, pazarlama faaliyetlerinin devam etmesi amacıyla saklanmakta ve bu amaçlarla kullanılmaktadır.

Atiye Laçin Gıda Müşteriler’in verilerini, verilerin saklanması konusunda Müşteriler’in konumundaki hukuk düzeni ile denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayabilecek Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan The Rocket Science Group, LLC’ye aktarabilir. Ancak, verilerin uygun olarak korunması için yeterli önlemler Atiye Laçin Gıda tarafından alınacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Müşteriler:

(a) kişisel verinizin işlenip işlenilmediğini öğrenme;

(b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

(c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

(d) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

(e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

(f) kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

(g) Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Madde 7 uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

(h) işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

(i) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan müşterilerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.en.atiyelacin.com veya ona hizmet veren ödeme sistemi şirketlerinin dışındaki 3. kişilerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.en.atiyelacin.com ara yüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

 

9.Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması

Atiye Laçin Üye’leri Atiye Laçin Gıda sisteminin kullanımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu ve Atiye Laçin Gıda sistemi dahilinde alışveriş yapılması durumunda bu alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

 

10.Web Sitesi Kayıtlarının Geçerliliği

Atiye Laçin Üye’si işbu Atiye Laçin Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflardan Atiye Laçin Gıda’nın defter kayıtları ile mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Atiye Laçin Gıda’nın kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11.Uygulanacak Hükümler

Atiye Laçin Üyelik Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu Atiye Laçin Üyelik Sözleşmesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

 

12.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Atiye Laçin Üyelik Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Çanakkale Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

13.Yürürlük

Atiye Laçin Üyesi’nin kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet veya ürün aldıktan ya da Atiye Laçin sisteminden yararlanmaya başladıktan itibaren işbu Atiye Laçin Üyelik Sözleşmesi taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

14.Fesih

Atiye Laçin Gıda dilediği zaman tek taraflı olarak işbu Atiye Laçin Üyelik Sözleşmesi’ni sona erdirebilir.